Cân đóng bao bì bột bả 1 phễu cân
Cân đóng bao bì bột bả 1 phễu cân

Cân đóng bao bì bột bả 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Keo chà ron, bột bả, bột đá, bột cao lanh, bột dán gạch… Khối lượng ...