Cân đóng bao hạt tiêu tốc độ 350 bao/giờ
Cân đóng bao hạt tiêu tốc độ 350 bao/giờ

Cân đóng bao hạt tiêu tốc độ 350 bao/giờ

Khối lượng đóng bao: 5kg – 50kg/bao Năng suất đóng bao đạt: 350 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 2 0 g ...
Cân đóng bao hạt tiêu năng suất 650 bao/giờ
Cân đóng bao hạt tiêu năng suất 650 bao/giờ

Cân đóng bao hạt tiêu năng suất 650 bao/giờ

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng hạt Khối lượng đóng bao: 5kg – 50kg/bao Năng suất đóng bao đạt: ...
Cân đóng bao hạt tiêu tốc độ 900 bao/giờ
Cân đóng bao hạt tiêu tốc độ 900 bao/giờ

Cân đóng bao hạt tiêu tốc độ 900 bao/giờ

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng hạt Khối lượng đóng bao: 5kg – 50kg/bao Năng suất đóng bao đạt: ...