Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên
Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên

Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên

Khối lượng đóng bao: 1kg, 5kg, 10kg/bao. Năng suất đóng bao đạt: 600 - 650 bao/giờ.   Sai số định lượng: ...
Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên 1 phễu cân
Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên 1 phễu cân

Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 1kg, 5kg, 10kg/bao Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn ...
Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên 3 phễu cân.
Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên 3 phễu cân.

Máy đóng bao thức ăn thú cưng dạng viên 3 phễu ...

Khối lượng đóng bao: 1kg, 5kg, 10kg/bao Năng suất đóng bao đạt: 900 - 950 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g ...