Máy đóng bao bột gỗ năng suất 200 bao/giờ.
Máy đóng bao bột gỗ năng suất 200 bao/giờ.

Máy đóng bao bột gỗ năng suất 200 bao/giờ.

Khối lượng đóng bao: 10kg – 25kg. Năng suất đóng bao đạt: 200 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 50g ...