Hạt nhựa
Máy đóng bao hạt nhựa công suất 300 – 350 bao/giờ
Máy đóng bao hạt nhựa công suất 300 – 350 bao/giờ

Máy đóng bao hạt nhựa công suất 300 – 350 bao/giờ

Khối lượng đóng bao: 10kg, 20kg, 25kg/bao hoặc tùy chọn. Năng suất đóng bao:  300 bao/giờ Sai số định ...