Máy đóng bao bì bột sữa 2 phễu cân.
Máy đóng bao bì bột sữa 2 phễu cân.

Máy đóng bao bì bột sữa 2 phễu cân.

Khối lượng đóng bao: 5kg - 25kg Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện ...
Máy đóng bao bì bột sữa 1 phễu cân
Máy đóng bao bì bột sữa 1 phễu cân

Máy đóng bao bì bột sữa 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 5kg - 25kg Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện ...
Máy đóng bao bì bột sữa 3 phễu cân
Máy đóng bao bì bột sữa 3 phễu cân

Máy đóng bao bì bột sữa 3 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 5kg - 25kg Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện sử ...