Cân đóng bao than đá công suất 500-600 bao/giờ
Cân đóng bao than đá công suất 500-600 bao/giờ

Cân đóng bao than đá công suất 500-600 bao/giờ

Khối lượng đóng bao: 25kg, 50kg. Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 50g Nguồn điện ...
Cân đóng bao than hoạt tính công suất 300 bao/giờ
Cân đóng bao than hoạt tính công suất 300 bao/giờ

Cân đóng bao than hoạt tính công suất 300 bao/giờ

Khối lượng đóng bao: 25kg, 50kg. Năng suất đóng bao đạt:  300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 50g Nguồn điện sử ...