Cân đóng bao bì bột cá năng suất 300 bao/giờ - 800bao/1h
Cân đóng bao bì bột cá năng suất 300 bao/giờ - 800bao/1h

Cân đóng bao bì bột cá năng suất 300 bao/giờ - ...

Khối lượng đóng bao: 5kg, 10kg, 25kg, 50kg Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ - 800 bao/giờ. Sai số định lượng: ...