Cân đóng bao thức ăn gia súc 2 phễu cân
Cân đóng bao thức ăn gia súc 2 phễu cân

Cân đóng bao thức ăn gia súc 2 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 2 0kg – 50 kg . Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ.   Sai số định lượng: ...
Nổi Bật
Cân đóng bao nguyên liệu bột 3 phễu NVB03
Cân đóng bao nguyên liệu bột 3 phễu NVB03

Cân đóng bao nguyên liệu bột 3 phễu NVB03

Trọng lượng cân thông dụng: 50kg, 40kg, 25kg ... Năng suất: 900 bao/h. Sai số định lượng mỗi bao: +/- 30g. Sử dụng ...
Cân đóng bao thức ăn gia súc 1 phễu cân
Cân đóng bao thức ăn gia súc 1 phễu cân

Cân đóng bao thức ăn gia súc 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 25kg – 50kg Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ   Sai số định lượng: +/- 20g ...