Cân đóng bao đá vôi 1 phễu cân
Cân đóng bao đá vôi 1 phễu cân

Cân đóng bao đá vôi 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: đá vôi, vật liệu xây dựng, keo chà ron, bột trét tường... Khối ...