Máy đóng bao hạt bắp ngô 2 phễu cân
Máy đóng bao hạt bắp ngô 2 phễu cân

Máy đóng bao hạt bắp ngô 2 phễu cân

Năng suất đóng bao: 600 - 650 bao/giờ Khối lượng đóng bao: 25kg, 50kg. Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện ...
Máy đóng bao hạt bắp ngô 1 phễu cân
Máy đóng bao hạt bắp ngô 1 phễu cân

Máy đóng bao hạt bắp ngô 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng hạt Khối lượng đóng bao: 25kg, 50kg Năng suất đóng bao đạt: 300 ...
Máy đóng bao hạt bắp ngô 3 phễu cân
Máy đóng bao hạt bắp ngô 3 phễu cân

Máy đóng bao hạt bắp ngô 3 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng hạt Khối lượng đóng bao: 25kg, 50kg Năng suất đóng bao đạt: 900 ...