Cân đóng bao bì bột gạo 2 phễu cân
Cân đóng bao bì bột gạo 2 phễu cân

Cân đóng bao bì bột gạo 2 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 5kg - 25kg Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện ...
Cân đóng bao bì bột gạo 1 phễu cân
Cân đóng bao bì bột gạo 1 phễu cân

Cân đóng bao bì bột gạo 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 5kg - 25kg Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện sử ...
Cân đóng bao bì bột gạo 3 phễu cân
Cân đóng bao bì bột gạo 3 phễu cân

Cân đóng bao bì bột gạo 3 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 5kg - 25kg Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện sử ...