Cân đóng bao bột đá 1 phễu cân
Cân đóng bao bột đá 1 phễu cân

Cân đóng bao bột đá 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Bột đá, bột trét tường, keo chà ron… Khối lượng đóng bao: ...