Hệ thống cân kiểm tra trọng lượng

Hệ thống cân kiểm tra trọng lượng

Trọng lượng cân thông dụng: 50kg, 40kg, 25kg… Sai số định lượng mỗi bao: +/- 40g. Nguồn điện sử dụng: ...