Cân đóng bao phân bón hóa học NPK
Cân đóng bao phân bón hóa học NPK

Cân đóng bao phân bón hóa học NPK

Loại nguyên liệu đóng bao: Phân bón hóa học, thực phẩm dạng hạt... Khối lượng đóng bao: 10kg ...
Máy đóng bao phân bón hóa học NPK 1 phễu cân
Máy đóng bao phân bón hóa học NPK 1 phễu cân

Máy đóng bao phân bón hóa học NPK 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Phân bón hóa học, thực phẩm dạng hạt… Khối lượng đóng bao: ...
Cân đóng bao phân bón DAP, Kali, NPK
Cân đóng bao phân bón DAP, Kali, NPK

Cân đóng bao phân bón DAP, Kali, NPK

Loại nguyên liệu đóng bao: Phân đạm Ure, DAP, Kali, NPK v.v Khối lượng đóng bao: 25kg – 50kg. ...