Máy đóng bao hạt lúa giống 3 phễu cân.
Máy đóng bao hạt lúa giống 3 phễu cân.

Máy đóng bao hạt lúa giống 3 phễu cân.

Khối lượng đóng bao: 25kg, 40kg, 50kg hoặc tùy chọn. Năng suất đóng bao: 1000 bao/giờ Sai số định lượng: ...
Máy đóng bao thóc giống 2 phễu cân
Máy đóng bao thóc giống 2 phễu cân

Máy đóng bao thóc giống 2 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 25kg, 40kg, 50kg hoặc tùy chọn. Năng suất đóng bao:  600 bao/giờ Sai số định ...
Cân đóng bao thóc lúa 1 phễu cân
Cân đóng bao thóc lúa 1 phễu cân

Cân đóng bao thóc lúa 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 25kg, 50kg. Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 50g Nguồn điện ...