Khung bàn cân điện tử 80 tấn
Khung bàn cân điện tử 80 tấn

Khung bàn cân điện tử 80 tấn

Kiểu cân: Đặt nổi hoặc chìm. Vật liệu: Thép CT3 nhập khẩu. Kích thước bàn cân (dài ...