Cân bàn điện tử CLEVER YHT3

Cân bàn điện tử CLEVER YHT3

Thương hiệu: CLEVER – Taiwan Mức cân: 30kg; 60kg; 100kg; 150kg; 200kg; 300kg; 500kg Sai số: 5g; 10g; 10g; 20g; 50g; ...
Cân bàn điện tử DI28SS

Cân bàn điện tử DI28SS

Thương hiệu: DiGi – Janpan Mức cân: 30kg; 60kg; 100kg; 150kg; 200kg; 300kg; 500kg Sai số: 5g; 10g; 10g; 20g; 50g; ...
Cân bàn điện tử Ohaus T31P

Cân bàn điện tử Ohaus T31P

Thương hiệu: Ohaus – USA Mức cân: 30kg; 60kg; 100kg; 150kg; 200kg; 300kg; 500kg Sai số: 5g; 10g; 10g; 20g; 50g; 100g ...
Cân bàn điện tử Cas DB-II

Cân bàn điện tử Cas DB-II

Thương hiệu: CAS – KOREA Mức cân: 30kg; 60kg; 100kg; 150kg; 200kg; 300kg; 500kg Sai số: 5g; 10g; 10g; 20g; 50g; 100g ...
Cân bàn điện tử IND231

Cân bàn điện tử IND231

Nhà sản xuất: Mettler Toledo – USA. Mức cân: 30kg; 60kg; 100kg; 150kg; 200kg; 300kg; 500kg Sai số: 5g; 10g; ...