Cân đóng bao viên nén gỗ

Cân đóng bao viên nén gỗ

Khối lượng đóng bao: 10kg – 45kg. Năng suất đóng bao đạt: 200 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 30g ...