Cân đóng bao phân bón hữu cơ 2 phễu cân
Cân đóng bao phân bón hữu cơ 2 phễu cân

Cân đóng bao phân bón hữu cơ 2 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 20kg – 25kg – 50kg. Năng suất đóng bao: 200 - 450 bao/giờ. Sai số định lượng: ...