Cân đóng gói 1 phễu cân công suất 300 túi/giờ
Cân đóng gói 1 phễu cân công suất 300 túi/giờ

Cân đóng gói 1 phễu cân công suất 300 túi/giờ

Trọng lượng cân thông dụng: 100g – 5000g. Công suất thiết kế: 300 túi/giờ. Sai số định lượng mỗi ...
Cân đóng gói 2 phễu cân công suất 600 túi/giờ
Cân đóng gói 2 phễu cân công suất 600 túi/giờ

Cân đóng gói 2 phễu cân công suất 600 túi/giờ

Trọng lượng cân thông dụng: 100g – 5000g. Công suất thiết kế: 600 túi/giờ. Sai số định lượng mỗi ...
Cân đóng gói 3 phễu cân công suất 1000 túi/giờ
Cân đóng gói 3 phễu cân công suất 1000 túi/giờ

Cân đóng gói 3 phễu cân công suất 1000 túi/giờ

Trọng lượng cân thông dụng: 100g – 5000g. Công suất thiết kế: 1000 túi/giờ. Sai số định lượng mỗi ...
Cân đóng gói 4 phễu cân công suất 1800 túi/giờ
Cân đóng gói 4 phễu cân công suất 1800 túi/giờ

Cân đóng gói 4 phễu cân công suất 1800 túi/giờ

Trọng lượng cân thông dụng: 100g – 5000g. Công suất đóng gói: 1800 túi/giờ. Sai số ...
Máy đóng gói bao bì dạng bột mịn - 4 phễu cân
Máy đóng gói bao bì dạng bột mịn - 4 phễu cân

Máy đóng gói bao bì dạng bột mịn - 4 phễu cân

Nhà sản xuất: Nam Việt Technology. Nguyên liệu đóng: Dạng bột mịn. Vật liệu chế tạo: Inox 304, trang bị 4 ...