Máy đóng bao thức ăn cho chim dạng hạt và bột
Máy đóng bao thức ăn cho chim dạng hạt và bột

Máy đóng bao thức ăn cho chim dạng hạt và bột

Khối lượng đóng bao: 10kg – 50kg . Năng suất đóng bao đạt:    ...