Máy đóng bao bột thạch cao 25kg đến 50kg.
Máy đóng bao bột thạch cao 25kg đến 50kg.

Máy đóng bao bột thạch cao 25kg đến 50kg.

Loại nguyên liệu đóng bao: bột thạch cao, bột trét tường, bột đá, bột cao lanh, bột dán gạch… ...