Cân đóng bao chè 1 phễu cân
Cân đóng bao chè 1 phễu cân

Cân đóng bao chè 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 25 kg - 50kg Năng suất đóng bao đạt:  300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn ...
Cân đóng gói trà 3 phễu cân công suất 1000 túi/giờ
Cân đóng gói trà 3 phễu cân công suất 1000 túi/giờ

Cân đóng gói trà 3 phễu cân công suất 1000 túi/giờ

Trọng lượng cân thông dụng: 100g – 5000g. Công suất thiết kế: 1000 túi/giờ. Sai số định lượng mỗi ...
Máy đóng bao chè 2 phễu cân
Máy đóng bao chè 2 phễu cân

Máy đóng bao chè 2 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 25kg-50kg Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g Nguồn điện sử ...