Cân đóng bao thức ăn thủy sản 1 phễu cân
Cân đóng bao thức ăn thủy sản 1 phễu cân

Cân đóng bao thức ăn thủy sản 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg/bao. Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ.   Sai số định lượng: ...
Cân đóng bao thức ăn thủy sản 2 phễu cân
Cân đóng bao thức ăn thủy sản 2 phễu cân

Cân đóng bao thức ăn thủy sản 2 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg/bao.  Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ.     Sai số định ...
Cân đóng bao thức ăn thủy sản 3 phễu cân
Cân đóng bao thức ăn thủy sản 3 phễu cân

Cân đóng bao thức ăn thủy sản 3 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg/bao Năng suất đóng bao đạt: 1000 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g ...