Cân đóng bao keo dán gạch.
Cân đóng bao keo dán gạch.

Cân đóng bao keo dán gạch.

Loại nguyên liệu đóng bao: keo chà ron, bột trét tường, bột đá, bột cao lanh, bột dán gạch… ...