Cân đóng bao hạt 2 phễu NV02
Cân đóng bao hạt 2 phễu NV02

Cân đóng bao hạt 2 phễu NV02

Nhà sản xuất:  Nam Viet Technology Bảo hành:  12 tháng Mức cân: 10kg – 50kg/bao. ...
Cân đóng bao 3 phễu NV03
Cân đóng bao 3 phễu NV03

Cân đóng bao 3 phễu NV03

Nhà sản xuất: Nam Viet Technology Trọng lượng cân thông dụng: 5kg-25kg Sai số định lượng mỗi bao: +/- 30g. ...
Cân đóng bao 1 phễu NV01
Cân đóng bao 1 phễu NV01

Cân đóng bao 1 phễu NV01

Mức cân: 5kg – 50kg/bao. Năng suất: 200 bao/h. Sai số định lượng mỗi bao: +/- 30g. Sử dụng loại bao: PP/PE ...
Cân đóng bao NV02
Cân đóng bao NV02

Cân đóng bao NV02

Nhà sản xuất:  Nam Viet Technology Bảo hành:  12 tháng Trọng lượng cân thông dụng: ...