Cân đóng bao vôi bột 1 phễu cân
Cân đóng bao vôi bột 1 phễu cân

Cân đóng bao vôi bột 1 phễu cân

Loại nguyên liệu đóng bao: Dạng bột mịn Khối lượng đóng bao: 10 kg - 50kg. Năng suất đóng bao đạt: ...