Cân đóng bao thức ăn gia cầm năng suất 650 bao
Cân đóng bao thức ăn gia cầm năng suất 650 bao

Cân đóng bao thức ăn gia cầm năng suất 650 bao

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg/bao.  Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ.   Sai số định lượng: ...
Cân đóng bao thức ăn gia cầm năng suất 300 bao/giờ
Cân đóng bao thức ăn gia cầm năng suất 300 bao/giờ

Cân đóng bao thức ăn gia cầm năng suất 300 bao/giờ

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg/bao Năng suất đóng bao đạt: 300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- 20g ...