Cân đóng bao jumbo tự động 1 phễu cân
Cân đóng bao jumbo tự động 1 phễu cân

Cân đóng bao jumbo tự động 1 phễu cân

Mức cân thông dụng: 500kg - 1000kg. Sai số định lượng: +/-500g Năng suất đóng bao: 15 tấn/giờ (chế tạo theo ...