Cân đóng bao phân bón hữu cơ dạng viên nén
Cân đóng bao phân bón hữu cơ dạng viên nén

Cân đóng bao phân bón hữu cơ dạng viên nén

Loại nguyên liệu đóng bao: Phân hữu cơ, phân hỗn hợp, hạt urê, phân bón vi sinh, thực phẩm dạng ...