Cân trục bánh xe ô tô AWTS

Cân trục bánh xe ô tô AWTS

Kiểu cân: Cân ô tô kiểu cân trục bánh xe. Mức cân max 1 trục: 30 tấn. Kích ...