Cân đóng bao bột đá năng suất đóng 200 bao/giờ
Cân đóng bao bột đá năng suất đóng 200 bao/giờ

Cân đóng bao bột đá năng suất đóng 200 bao/giờ

Loại nguyên liệu đóng bao: Bột đá, keo chà ron, vôi bột, bột trét tường… Khối lượng ...