Cân đóng bao phân vi sinh 1 phễu
Cân đóng bao phân vi sinh 1 phễu

Cân đóng bao phân vi sinh 1 phễu

Loại nguyên liệu đóng bao: Phân hữu cơ, phân hỗn hợp, hạt urê, phân bón vi sinh... Khối ...