Cân đóng bao thức ăn chăn nuôi bò dê
Cân đóng bao thức ăn chăn nuôi bò dê

Cân đóng bao thức ăn chăn nuôi bò dê

Khối lượng đóng bao: 1kg, 5kg, 10kg/bao. Năng suất đóng bao đạt: 600 bao/giờ.   Sai số định lượng: +/- 2 ...