Máy đóng bao cám viên 600 - 650 bao/giờ
Máy đóng bao cám viên 600 - 650 bao/giờ

Máy đóng bao cám viên 600 - 650 bao/giờ

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg. Năng suất đóng bao: 600 - 650 bao/giờ. Sai số định lượng: +/- 30g ...
Máy đóng bao cám viên 1 phễu cân
Máy đóng bao cám viên 1 phễu cân

Máy đóng bao cám viên 1 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 25kg, 40kg, 50kg hoặc tùy chọn. Năng suất đóng bao: 300 bao/giờ Sai số định lượng: +/- ...
Máy đóng bao cám viên 3 phễu cân
Máy đóng bao cám viên 3 phễu cân

Máy đóng bao cám viên 3 phễu cân

Khối lượng đóng bao: 10kg – 40kg hoặc tùy chọn. Năng suất đóng bao: 900 bao/giờ Sai số định lượng: ...