Cân chiết nạp gas LFS01

Cân chiết nạp gas LFS01

Kiểu cân: Cân chiết nạp gas đơn. Số van: 01 van ngang, 01 van đứng. Mức cân: 150kg. Bước nhảy: +/- 20g
Cân chiết nạp GAS KPN A7

Cân chiết nạp GAS KPN A7

Tải trọng cho phép: 150 kg Phân độ nhỏ nhất: 50g Sai số cho phép: 0,05% Điện nguồn sử dụng: 220V